Kvalité är vårt viktigaste uppdrag mot våra kunder - Vi uppfyller därav alla krav enligt IP Livsmedel certifiering.

Blandningen av våra produkter blandas på Fermia AB och packas av Packarna i Skåne AB.